Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Persona’ Category

Persona

Purtând făptura-ţi albă peste clipe,

În faţa lor, cu zâmbetul ucis,

Ai strâns în pumni încinsele cuţite

Şi-n ochii tulburi visul ţi-ai închis.

Rosteai cuvinte fără de căldură

Şi chipu-ţi încruntai cu-nverşunare,

Le secerai privirile cu ură,

Râzând ironic de a lor mirare…

Te înalţai cu sufletul spre zare,

Vroiai să-ţi faci cărare printre nori,

Să stăpâneşti străvechile hotare

Şi timpul să te poarte către sori,

Să te îmbraci în strai de nemurire

Şi să înveţi cum să iubeşti pământul,

Ai năzuit mereu, fără clintire,

Dar ei nu ţi-au crezut cuvântul.

Sărmani nebuni, speriaţi de jocul firii,

Te-au contemplat ca pe-o zeiţă crudă,

Purtai pe frunte semnul nemuririi

Şi te-au urât slujindu-te cu trudă.

k2

Read Full Post »